VİZYONUMUZ

Tarih ve Kültür merkezi  Çifteler’ı yerel yönetimde lider, cazibe merkezi bir ilçe haline getirmektir.

Çifteler Belediyesi, paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten, ülkemizdeki ve dünyadaki iktisadi ve sosyal gelişmeleri gözlemleyip, analiz ederek uygun stratejiler ve projeler geliştiren, paydaşları tarafından ilçe yönetimine katılımın üst düzeyde sağlandığı, toplumsal değerlerimize saygılı ve özgün bir yönetim anlayışını benimsemiştir.

Belediyemiz, verdiği hizmetlerde uluslararası standartları yakalamak, sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik ilkesiyle etkin projeleri hayata geçirmek suretiyle, yerel yönetim alanında ulusal ve uluslararası arenada önemli rol oynayacaktır.

Dünya’nın Merkezi Çifteler sloganı ile yola çıkan  ilçemizi  huzur ve emniyet ortamını geliştirecek uygulamalar ve yaşam alanlarının niteliğini yükseltecek yatırımlarla bir cazibe merkezine dönüştürerek, halkımıza Çiftelerlı olmanın gururunu yaşatacağız.

MİSYON

Dünyanın merkezi Çifteler’daki  tüm paydaşlarımıza; kaliteli, şeffaf, verimli ve etkin belediyecilik hizmetlerini, katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile sunarak;Çiftelerlıların ekonomik ve sosyal refah seviyesini yükseltmektir.

Çifteler geçmişten günümüze farklı inanç ve kökenlere mensup sakinlerinin hayat vererek renklendirdiği sosyal dokusu, tarihi ve turistik zenginlikleri ile Eskişehir içinde stratejik bir konuma sahiptir. İlçede yer alan zenginliklerin bilincinde olan kurumumuz; var olan nadide dokunun zarar görmesine izin vermeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken, gelişen çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlıklı,  güvenli, fen ve sanat normlarına uygun hizmetler üretmektedir.

Çifteler Belediyesi,

  • Sahip olduğu tabii, kültürel, toplumsal zenginlikleri gelecek kuşaklara aktaracak şekilde sürekli gelişimi,
  • Kaynaklarından azami düzeyde fayda sağlamayı,
  • Hizmet sunumunda adil ve şeffaf olmayı,
  • Paydaş odaklı yönetimi,
  • Mükemmeli hedefleyen müessir ve nitelikli belediyeciliği, misyon edinmiştir.